Horarios

Supermercado

Sección crédito

Banca virtual

Foto

Accede a banca virtual da Cooperativa de Lago, para facer as túas xestións desde calquer lugar, para ello deberas ter o teu usuario e contrasinal.

Foto

Actualidade

Xunta de Galicia

Plan de recuperación 6377 Cooperativa de Lago

"O uso das novas placas solares proporciónanos un gran aforro enerxético, coas axudas da Unión Europea canalizadas a través da Xunta de Galicia obtivemos unha axuda considerable para a súa instalación."

Programa Bono enerxía Peme 2023
Bono Consolida Economía Social

A cooperativa de Lago

Foto

A Acta fundacional da Cooperativa ten data do 26 de Maio de 1963, tiña por entonces o nome de “Cooperativa de Productores del Campo de Santiago de Lago”.

Na mesma data solicitouse o Ministerio de Traballo a súa inscrición e a aprobación dos seus estatutos. Naceu coma cooperativa agraria con tres seccións: Sección de producción, Sección de Crédito, e Sección de mutua de gando, e tiña como obxecto social a defensa dos intereses morais, profesionais e económicos da xente do campo.

Moitos recordarán uns comezos difíciles, cando se tiña que descargar o abono e almacenalo no baixo do palco da festa, ou cando os socios puxeron 5.000 ptas para mercar o primeiro tractor, marca Ebro, que custou 235.000 ptas. A primeira cartilla de aforro, abriuse con 1.000 ptas, ala polo ano 1966, e tamén desas datas foi o primeiro crédito, 30.000 ptas, posteriormente fóronse depositando e prestando cantidades maiores e a actividade financeira consolidouse como o motor económico da cooperativa.

E esa semente tan pequena foi medrando, foise poñendo a servicio dos socios un amplo parque de maquinaria, construíuse un almacén, organizase a recollida do leite, este foi un momento crucial na nosa historia, pois unha entidade determinou, dun día para outro, deixar de recoller o leite os veciños de Lago, nese momento, a Cooperativa asume o compromiso de comercializar, en común, a producción dos socios, pasando a sela primeira en realizar un planeamento cooperativista na venta do leite, como cooperativa fixemos socios da central leiteira “Leyma, e así, quedou resolto o problema.

Participamos na evolución das explotacións leiteiras daqueles tempos e apoiamos a introducción de melloras que logo iríanse xeneralizando por toda a comarca, como a introducción de gando selecto, o cultivo de maínzos híbridos, as praderías artificiais, o “ fundir as cortes”, o ensilado, eran naqueles tempos símbolos de que, na nosa parroquia, e na Cooperativa, había un elevado grado progresista.

Nos anos sesenta implicámonos na realización da Concentración Parcelaria das terras e agora participamos tamén na dos montes.

No ano 1973, constituímos, con outras cooperativas da zona, unha cooperativa de 2º grao, “Copagro” dedicada a fabricación de penso que nós comercializamos.

Colaboramos coas demais entidades veciñais (A.VV, Asociación Recreativa e Cultural) e co Concello de Valdoviño, para ofrecer os nosos veciños instalacións deportivas e de ocio, (o terreo da piscina foi doado por nós o Concello).

Pouco a pouco fómonos modernizando, no ano 1990 informatízase a Sección de Crédito, e no ano 1993 construíuse o edificio actual con un ampla zona de ventas, oficinas, despacho e salón de actos, informatízanse as Seccións de Almacén e Maquinaria. No ano 1997 refórmase o antigo edificio e transformase nun taller mecánico.

Continuamente, dende o inicio da nosa historia, tivémonos que ir adaptando ós tempos e ás necesidades dos socios; agora, nos primeiros anos do novo milenio, a agricultura e a gandería xa non son básicas na economía das xentes parroquia, polo tanto vímonos na obriga de transformar o noso obxecto social e reformar os nosos estatutos. O 10 de Outubro do 2008 aprobáronse novos estatutos e pasámonos a chamar “Cooperativa de Lago-Valdoviño de Consumidores e Usuarios. S.C.G.”, modificamos e ampliamos, de novo, a zona de ventas para transformala nun Supermercado, luminoso e ben organizado, e a Sección de Maquinaria suprimiuse, aínda que o servicio séguese prestando.

Esperamos que os nosos veciños sigan confiando en nos, pois a nosa vocación de servicio a comunidade é a mesma que a de hai 46 anos, e, a igual que Don Joaquin , esperamos, tamén nós, ter relevo nas futuras xeracións desta parroquia.

Sección crédito

A Cooperativa conta cunha sección de crédito.Está situada no Concello de Valdoviño, na parroquia de LAGO.

Ofrecen diversos servizos:

 • Contas de aforro.
 • Domiciliación: nóminas, pensións, recibos, etc.
 • Trasferencias (sen gastos).
 • Tarxetas de débito (gratuítas)
 • Préstamos

  Os intereses das contas de aforro páganse cada 31 de decembro e aos préstamos aplícanse os tipos de xuro do cadro Tipos de Xuro

Foto

Tanto en préstamos como en depósitos, as revisións realízanse semestralmente (1 de xaneiro/30 de xuño), por parte dos órganos sociais da Cooperativa.

INFORMACION BASICA DE PRESTAMO

 • Destinatario(s) da mesma: Socios/as da Cooperativa, (non socios, consultar como facerse socio nas oficinas da cooperativa)
 • Destino: finalidades diversas.
 • Forma de pagamento: mensualidades, trimestrais, semestrales ou anuais.
 • Variabilidade da cota: en función da variación do tipo de xuro.
 • Prazo: en función da idade dos solicitantes e da finalidade do préstamo.
 • Garantía: persoal, avales, (depende das cantidades solicitadas)
 • Prazo de carencia: Estudarase para cada caso concreto.
 • Amortizacións anticipadas: Parciais/total (sen penalización).
 • Tipos de interese: Variable (Ver táboa de intereses actual)
 • Xuro de demora. Aplícase o xuro ordinario actual máis 2 puntos
 • Sen comisión de estudo.
 • Sen comisión de formalización.

Para máis información, pode dirixirse ás oficinas da sede da cooperativa.

Tipos de xuro

primeiro semestre 2021

Por unanimidade do Consello Reitor decidiuse que os tipos de xuro serán os seguintes:

Impositores

Préstamos

Sección supermercado

Na nosa sección de Supermercado poderá atopar un amplo provisto de produtos de primeira calidade así como artigos de marcas líderes, marcas propias e produtos frescos a un prezo moi económico, todo iso nunha atmosfera agradable que garante a mellor atención ao cliente.

Foto

Productos

Foto

Nas seguintes familias de produtos podra atopar unha ampla cantidade de artigos

Aceites
Embutidos
Conservas
Legumes
Frutas
Bolaría
Lácteos
Peixe fresco
Carne embasada
Refrescos
Zumos
Augas
Viños
Licores
Hixiene persoal
Produtos de Limpeza
Deterxentes
Insecticidas
Ferraxaría

Novas

Servizos

Descontos para asociados

 • Avogado (1ª consulta de balde)
 • Declaracións da Renda
 • Servicio de Notaría
Foto
Foto

Ocio e cultura

Organizamos excursións e cursos de formación de balde para os asociados.

Ligazóns de interese

Contacto

A Torre 18, 15551 Lago-Valdoviño, A Coruña

Supermercado e agrotenda

981 49 40 11
supermercado@cooperativadelago.es

Sección de credito-oficina

981 48 55 32
info@cooperativadelago.es

Privacidade

Siguiendo los principios de licitud, lealtad y transparencia, ponemos a su disposición la presente Política de Privacidad.

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?

RESPONSABLE COOPERATIVA DE LAGO-VALDOVIÑO DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
NIF F15030141
DOMICILIO SOCIAL A Torre N.º 18, 15551 Lago-Valdoviño, A Coruña
CONTACTO-EMAIL info@cooperativadelago.es
CONTACTO-TELEFONO 981494011

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En COOPERATIVA DE LAGO-VALDOVIÑO DE CONSUMIDORES Y USUARIOS, dependiendo de la categoría de interesado de que se trate, tratamos la información que nos facilita con las siguientes finalidades:

INTERESADOS FINALIDADES DEL TRATAMIENTO
POTENCIALES CLIENTES Gestionar la potencial relación comercial y/o profesional, gestionar el envío de información solicitada y/o resolver las consultas planteadas, facilitar ofertas de nuestros servicios y/o productos de su interés.
CLIENTES Gestionar la relación comercial y/o profesional, facilitar ofertas de nuestros servicios y/o productos de su interés.
PROVEEDORES Gestionar la relación comercial y/o profesional.
CANDIDATOS Gestionar el proceso de selección de personal.
USUARIOS WEB Gestionar el análisis de sus datos de navegación.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

La base legal para el tratamiento de sus datos personales, dependiendo de la categoría de interesado de que se trate, puede ser:

INTERESADOS BASE LEGAL
POTENCIALES CLIENTES
 • Art. 6.1.b RGPD: aplicación, a petición del interesado, de medidas precontractuales (presupuestos, hojas de encargo, ofertas de servicios…).
 • Art. 6.1.f RGPD: Interés legítimo (enviar información solicitada, responder a las consultas planteadas…).
 • Art. 6.1.a RGPD: consentimiento del propio interesado (facilitar ofertas de nuestros servicios y/o productos).
CLIENTES Art. 6.1.b RGPD: ejecución de un contrato en el que el interesado es parte.
PROVEEDORES Art. 6.1.b RGPD: ejecución de un contrato en el que el interesado es parte.
CANDIDATOS Art. 6.1.a RGPD: consentimiento del propio interesado.
USUARIOS WEB Art. 6.1.a RGPD: consentimiento del propio interesado.

Los datos que le solicitamos son adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios y en ningún caso está obligado a facilitárnoslos, pero su no comunicación podrá afectar a la finalidad del servicio o la imposibilidad de prestarlo.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?

Sus datos, serán conservados el tiempo mínimo necesario para la correcta prestación del servicio ofrecido así como para atender las responsabilidades que se pudieran derivar del mismo y de cualquier otra exigencia legal.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

COOPERATIVA DE LAGO-VALDOVIÑO DE CONSUMIDORES Y USUARIOS no comunicará sus datos a ningún tercero, salvo que se informe de ello expresamente.

Adicionalmente le informamos que determinados datos, en virtud de la normativa vigente o de la relación contractual que mantenga con COOPERATIVA DE LAGO-VALDOVIÑO DE CONSUMIDORES Y USUARIOS, podrán ser comunicados a:

 • Los bancos y entidades financieras para el cobro de los servicios contratados y/o productos comprados.
 • Administraciones públicas con competencia en los sectores de la actividad de COOPERATIVA DE LAGO-VALDOVIÑO DE CONSUMIDORES Y USUARIOS, cuando así lo establezca la normativa vigente.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Los derechos de protección de datos que podrán ejercer los interesados, cuando procedan, son:

 • Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado.
 • Derecho de rectificación o supresión.
 • Derecho de oposición.
 • Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento.
 • Derecho a la portabilidad de los datos.
 • Derecho a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de datos.

Los titulares de los datos personales obtenidos, podrán ejercer sus derechos de protección de datos personales dirigiendo una comunicación por escrito al domicilio social de COOPERATIVA DE LAGO-VALDOVIÑO DE CONSUMIDORES Y USUARIOS o al correo electrónico habilitado a tal efecto, info@cooperativadelago.es.

Modelos, formularios y más información disponible sobre sus derechos en la página web de la autoridad de control nacional, Agencia Española de Protección de Datos, en adelante, AEPD, www.aepd.es

¿Puedo retirar el consentimiento?

Usted tiene la posibilidad y el derecho a retirar el consentimiento para cualquier finalidad específica otorgada en su momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

¿Dónde puedo reclamar en caso de que considere que no se tratan mis datos correctamente?

Si algún interesado considera que sus datos no son tratados correctamente por COOPERATIVA DE LAGO-VALDOVIÑO DE CONSUMIDORES Y USUARIOS o que las solicitudes de ejercicio de derechos no han sido atendidas de forma satisfactoria, puede interponer una reclamación ante a la autoridad de protección de datos que corresponda, siendo la AEPD la indicada en el territorio nacional, www.aepd.es.

Seguridad y actualización de sus datos personales

Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de sus datos personales, le informamos que ha adoptado todas las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales suministrados. Todo ello para evitar su alteración, pérdida, y/o tratamientos o accesos no autorizados, tal como exige la normativa, si bien la seguridad absoluta no existe.

Es importante que, para que podamos mantener sus datos personales actualizados, nos informe siempre que se produzca una modificación de los mismos.

Confidencialidad

COOPERATIVA DE LAGO-VALDOVIÑO DE CONSUMIDORES Y USUARIOS le informa que sus datos serán tratados con el máximo celo y confidencialidad por todo el personal que intervenga en cualquiera de las fases del tratamiento. No cederemos ni comunicaremos a ningún tercero sus datos, excepto en los casos legalmente previstos, o salvo que el interesado nos hubiera autorizado expresamente.

Uso de cookies

COOPERATIVA DE LAGO-VALDOVIÑO DE CONSUMIDORES Y USUARIOS informa acerca del uso de las cookies en su página web: www.cooperativadelago.es

¿Qué son las cookies?

La Web de COOPERATIVA DE LAGO-VALDOVIÑO DE CONSUMIDORES Y USUARIOS (en adelante la Web) utiliza Cookies. Las Cookies son ficheros enviados a un navegador por medio de un servidor web para registrar las actividades del Usuario en una web determinada. La primera finalidad de las Cookies es la de facilitar al usuario un acceso más rápido a los servicios seleccionados. Además, las Cookies personalizan los servicios que ofrece la Web, facilitando y ofreciendo a cada usuario información que es de su interés o que puede ser de su interés, en atención al uso que realiza de los Servicios.

La Web utiliza Cookies para personalizar y facilitar al máximo la navegación del usuario. Las Cookies se asocian únicamente a un usuario anónimo y su ordenador y no proporcionan referencias que permitan deducir datos personales del usuario. El usuario podrá configurar su navegador para que notifique y rechace la instalación las Cookies enviadas por la Web, sin que ello perjudique la posibilidad del usuario de acceder a los contenidos de dicha web. Sin embargo, le hacemos notar que, en todo caso, la calidad de funcionamiento de la página Web puede disminuir.

Los usuarios registrados, que se registren o que hayan iniciado sesión, podrán beneficiarse de unos servicios más personalizados y orientados a su perfil, gracias a la combinación de los datos almacenados en las cookies con los datos personales utilizados en el momento de su registro. Dichos usuarios autorizan expresamente el uso de esta información con la finalidad indicada, sin perjuicio de su derecho a rechazar o deshabilitar el uso de cookies.

Asimismo, la Web podrá saber todos los servicios solicitados por los usuarios, de forma que podrán facilitar u ofrecer información adecuada a los gustos y preferencias de cada usuario.

¿Qué tipos de cookies existen?

Las Cookies, en función de su Permanencia, pueden dividirse en:

Cookies de sesión Expiran cuando el usuario cierra el navegador.
Cookies persistentes Expiran en función de cuando se cumpla el objetivo para el que sirven (por ejemplo, para que el usuario se mantenga identificado en los Servicios) o bien cuando se borran manualmente.

En función de su Propietario, pueden dividirse en:

Cookies propias Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.
Cookies de terceros Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies.

Adicionalmente, en función de su Objetivo, las Cookies pueden clasificarse de la siguiente forma:

Cookies de rendimiento Este tipo de Cookie recuerda sus preferencias para las herramientas que se encuentran en los servicios, por lo que no tiene que volver a configurar el servicio cada vez que usted visita. A modo de ejemplo, en esta tipología se incluyen:
 • Ajustes de volumen de reproductores de vídeo o sonido.
 • Las velocidades de transmisión de vídeo que sean compatibles con su navegador.
Cookies de Geo-localización Estas Cookies son utilizadas para averiguar en qué país se encuentra cuando se solicita un servicio. Esta Cookie es totalmente anónima, y sólo se utiliza para ayudar a orientar el contenido a su ubicación.
Cookies de registro Las Cookies de registro se generan unva vez que el usuario se ha registrado o posteriormente ha abierto su sesión, y se utilizan para identificarle en los servicios con los siguientes objetivos:
 • Mantener al usuario identificado de forma que, si cierra un servicio, el navegador o el ordenador y en otro momento u otro día vuelve a entrar en dicho servicio, seguirá identificado, facilitando así su navegación sin tener que volver a identificarse. Esta funcionalidad se puede suprimir si el usuario pulsa la funcionalidad “cerrar sesión”, de forma que esta Cookie se elimina y la próxima vez que entre en el servicio el usuario tendrá que iniciar sesión para estar identificado.
 • Comprobar si el usuario está autorizado para acceder a ciertos servicios, por ejemplo, para participar en un concurso.
Cookies analíticas Cada vez que un Usuario visita un servicio, una herramienta de un proveedor externo genera una Cookie analítica en el ordenador del usuario. Esta Cookie que sólo se genera en la visita, servirá en próximas visitas a los Servicios de la Web para identificar de forma anónima al visitante. Los objetivos principales que se persiguen son:
 • Permitir la identificación anónima de los usuarios navegantes a través de la “Cookie” (identifica navegadores y dispositivos, no personas) y por lo tanto la contabilización aproximada del número de visitantes y su tendencia en el tiempo.
 • Identificar de forma anónima los contenidos más visitados y por lo tanto más atractivos para los usuarios.
 • Saber si el usuario que está accediendo es nuevo o repite visita.
 • Importante: Salvo que el usuario decida registrarse en un servicio de la Web, la “Cookie” nunca irá asociada a ningún dato de carácter personal que pueda identificarle. Dichas Cookies sólo serán utilizadas con propósitos estadísticos que ayuden a la optimización de la experiencia de los Usuarios en el sitio.
Cookies de publicidad comportamental Este tipo de “Cookies” permite ampliar la información de los anuncios mostrados a cada usuario anónimo en los Servicios de la Web. Entre otros, se almacena la duración o frecuencia de visualización de posiciones publicitarias, la interacción con las mismas, o los patrones de navegación y/o compartimientos del usuario ya que ayudan a conformar un perfil de interés publicitario. De este modo, permiten ofrecer publicidad afín a los intereses del usuario.
Cookies publicitarias de terceros Además de la publicidad gestionada por la Web en sus Servicios, la Web ofrece a sus anunciantes la opción de servir anuncios a través de terceros (“AdServers”). De este modo, estos terceros pueden almacenar Cookies enviadas desde los Servicios de la Web procedentes de los navegadores de los Usuarios, así como acceder a los datos que en ellas se guardan.

¿Qué cookies utilizamos?

La página www.cooperativadelago.es no utiliza cookies, ni propias ni de terceros.

¿Cómo deshabilitar las Cookies?

Normalmente es posible dejar de aceptar las Cookies del navegador, o dejar de aceptar las Cookies de un Servicio en particular.

Todos los navegadores modernos permiten cambiar la configuración de Cookies. Estos ajustes normalmente se encuentran en las ¨opciones¨ o ¨preferencias¨ del menú de su navegador. Asimismo, puede configurar su navegador o su gestor de correo electrónico, así como instalar complementos gratuitos para evitar que se descarguen los Web Bugs al abrir un email.

La Web ofrece orientación al Usuario sobre los pasos para acceder al menú de configuración de las cookies y, en su caso, de la navegación privada en cada uno de los navegadores principales:

Internet Explorer Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración.

Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.

Microsoft Edge Configuración y más -> Configuración -> Borrar datos de exploración.
Firefox Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración personalizada.
Chrome Configuración -> Configuración avanzada -> Privacidad y seguridad -> Borrar datos de navegación.
Safari Preferencias -> Seguridad.

Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador.

¿Se pueden producir modificaciones de la Política de Cookies?

La Web puede modificar esta Política de Cookies en función de las exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos, por ello se aconseja a los usuarios que la visiten periódicamente.

Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de Cookies, se comunicarán a los usuarios bien mediante la web o a través de correo electrónico a los usuarios registrados.

Nova