Sección de Crédito - Cooperativa de Lago

   

Domicilización de nóminas, pensións, recibos, transferencias, xestión de cobro de talons e contas de aforro, fotocopias,todo sen gastos.

Préstamos persoais, hipotecarios e hipotecarios de vivenda. Para máis información pode contactar en info@cooperativadelago.es

----------------------------------------------------------------------------------------------

Tipos de xuro primeiro semestre 2019

Por unanimidade do Consello Reitor decidiuse que os tipos de xuro serán os seguintes:

Impositores:

Ata 99,99€ ............................................................. 0,00%
De 100€ ata 11.999€ ................................................. 0,10%
De 12.000€ ata 29.999€ ............................................ 0,15%
De 30.000€ ata 41.999€ ............................................ 0,20%
De 42.000€ ata 59.999€ ............................................ 0,25%
Máis de 60.000€ ...................................................... 0,35%

 

Préstamos:

Estudios universitarios ............................................... 1,50%
Hipotecarios vivenda ................................................. 2,85%
Hipotecarios outros .................................................. 5,50%
Hipotecario pymes ................................................... 4,99%
Compra vehículo ...................................................... 5,70%
Persoal .................................................................. 6,00%
Agrario .................................................................. 3,99%
   
  Horario de apertura
   
Sección de Crédito
  Luns - Venres
  Mañan 9:30 - 13:30
  Tarde   16:00 - 19:00
  Sabado
  Mañan 9:30 - 13:30
   
Supermercado
  Luns - Sabado
  9:00 - 21:00

 

 

©2010 Cooperativa de Lago :: info@cooperativadelago.es :: Aviso Legal