Sección de Crédito - Cooperativa de Lago

   

Domicilización de nóminas, pensións, recibos, transferencias, xestión de cobro de talons e contas de aforro, fotocopias,todo sen gastos.

Préstamos persoais, hipotecarios e hipotecarios de vivenda. Para máis información pode contactar en info@cooperativadelago.es

----------------------------------------------------------------------------------------------

Tipos de xuro segundo semestre 2021

Por unanimidade do Consello Reitor decidiuse que os tipos de xuro serán os seguintes:

Impositores:

Ata 499,99€ ............................................................. 0,00%
De 500€ ata 11.999€ ................................................. 0,05%
De 12.000€ ata 29.999€ ............................................ 0,10%
De 30.000€ ata 41.999€ ............................................ 0,10%
De 42.000€ ata 59.999€ ............................................ 0,15%
Máis de 60.000€ ....................................................... 0,20%

 

Préstamos:

Estudios universitarios .............................................. 1,50%
Persoal merca vivenda .............................................. 3,25%
Compra vehículo ...................................................... 5,70%
Persoal ................................................................... 6,00%
Agrario ................................................................... 3,99%
   
  Horario de apertura
   
Sección de Crédito
  Luns - Venres
  Mañan 9:30 - 13:30
  Tarde   16:00 - 19:00
  (excepto martes e xoves)
  Sabado
  Mañan 9:30 - 13:30
   
Supermercado
  Luns - Sabado
  9:00 - 20:00

 

 

©2010 Cooperativa de Lago :: info@cooperativadelago.es :: Aviso Legal